Nederlands Luchtvaart College

Voor het Nederlands Luchtvaart College heeft YouSeeMe onderzoek verricht naar de leerlingwerving van deze school. Centrale vraag was hoe de communicatie van het NLC naar haar doelgroepen op dat moment plaatsvond en hoe die wellicht verbeterd zou kunnen worden.
 
Dit resulteerde in een helder communicatie-advies op basis waarvan de organisatiestructuur en het communicatiebeleid van de opdrachtgever inmiddels zijn verbeterd.

Het onderzoek bestond uit vijf onderdelen:
 
Een enquête onder nieuwe eerstejaars leerlingen van het Nederlands Luchtvaart College
Een enquête onder de toenmalige eerstejaars leerlingen van het Nederlands Luchtvaart College
Een enquête onder VMBO-decanen
Interviews met betrokkenen uit het bedrijfsleven
Interviews met betrokken medewerkers van het Nederlands Luchtvaart College