Gemeente Oostzaan

In 2012 besloot het College van Burgemeester en Wethouders van Oostzaan (zie de gemeentelijke website) om een nieuw communicatiebeleid te vormen. Hiertoe diende de kwaliteit van de huidige communicatie en dienstverlening van de gemeente onder haar burgers te worden onderzocht.

YouSeeMe werd verzocht dit onderzoek als onafhankelijk bureau te leiden en uit te voeren. Door middel van een grootschalig schriftelijk onderzoek werd objectief en representatief vastgesteld wat de waardering van de burgers voor de gemeentelijke dienstverlening was.
 
De uitkomsten van het onderzoek werden gebruikt als uitgangspunt voor nieuw te vormen beleid, en om bestaande beleidslijnen op zeer specifieke onderdelen aan te passen. Het onderzoek betrof een zogenaamde 0-meting. Door eens in de twee jaar de kwaliteit van de gemeentelijke communicatie en dienstverlening te meten, kan de waardering in de tijd voor verschillende onderdelen in kaart worden gebracht. Op welke punten heeft de gemeente vooruitgang geboekt? Welke taken en issues is de burger relevant gaan vinden? Waar schiet de gemeente nog te kort? Middels het burgeronderzoek blijft de gemeente voeling houden met haar burgers en krijgt ze te allen tijde inzicht in de relevante onderwerpen.

In samenwerking met de afdeling Voorlichting presenteerde YouSeeMe de resultaten van het onderzoek aan de gemeenteraad, de regionale pers en de inwoners van Oostzaan.