Stichting DeBatterij

Stichting DeBatterij organiseert maandelijks debatten in Den Haag. Omdat deze stichting grotendeels financieel afhankelijk is van haar donateurs werd door YouSeeMe een imago-onderzoek verricht onder deze groep. Ook deed YouSeeMe onderzoek naar het bezoekersbeleid van andere debatcentra in Nederland. Eén en ander heeft geleid tot een actueel inzicht in het donateursbeleid van DeBatterij.